Velkommen til NKF prosjekthjelper

Et innovativt, fleksibelt, og ressursbesparende verktøy

Les mer »


Hvordan bygge:


...
Boliger
...
Barnehager
...
Skoler
...
Sykehjem

Kommune-Norge bygger årlig for mange milliarder kroner, og er dermed samlet sett landets største byggeier.

NKF Prosjekthjelper er et helt nytt verktøy som vil bidra til å effektivisere byggeprosjektene slik at de både tar kortere tid, blir billigere, og samtidig er i tråd med målene vi har til kvalitet og funksjon.

Det nye verktøyet er utviklet av NKF, i samarbeid med storbyene, Husbanken, Bygg21 og Boligprodusentenes forening, tilbys eksklusivt til kommuner og kommunale foretak. En særskilt takk rettes til Asker kommune og storbynettverket for deres bidrag.

Prosjekthjelperen er et fleksibelt og ressursbesparende verktøy. Vi anslår at den vil kunne redusere prosjekteringstiden med 3-6 måneder, samt redusere prosjekteringskostnader betydelig, avhengig av størrelse på byggeprosjektet og entreprise.

Ved å bruke dette verktøyet vil du på en effektiv, rask og rimelig måte kunne utarbeide formålsbeskrivelser for offentlige bygg, og verktøyet kan brukes av alle som skal bygge, både i små og store kommuner.

NKF håper du vil ha god nytte av verktøyet, og ønsker lykke til med arbeidet!

Med vennlig hilsen
Rune Aale-Hansen
adm.dir. NKF

Få tilgang


Veiledning i bruk av verktøyet

For abonnenter tilbyr vi veiledning i bruk av verktøyet, tilbys også som webinar, samt en enkel veileder for hjelp til selvhjelp.

Bestill nå

Verktøyet kan brukes av alle som har prosjektansvar, uansett størrelse og type.

Ved registrering inngår kommunen/virksomheten et abonnement som gir fri bruk av verktøyet, enten det gjelder plan- og prosjekteringsarbeid for boliger, barnehager, skoler eller sykehjem, (med mer).

Administrator for kommunen/virksomheten registrerer seg, og får etter godkjenning, adgang til administrator-panelet, mulighet til å opprette egen bruker med passord, samt gi tilganger i egen organisasjon (administrator og/eller prosjektleder tilganger).


Kontakt oss

...
Brukerstøtte

Vi hører gjerne fra deg dersom du har enkle spørsmål om hvordan verktøyet skal brukes, eller har innspill til forbedringer.

Vennligst rett din henvendelse til:
prosjekthjelper@kommunalteknikk.no

...
Anskaffelsesfaglig rådgivning

Harald Andersen har vært tungt involvert i utviklingen av NKF Prosjekthjelper, og vil bistå de som har behov for rådgivning utover den tekniske bruken av verktøyet.
Pris per time for anskaffelsesfaglig rådgivning: kr 1250,- eks MVA
prosjekthjelper@kommunalteknikk.no


Teknisk support

Dersom du har behov for opplæring i bruk av verktøyet ut over veileder/webinar, kan dette bestilles her: prosjekthjelper@kommunalteknikk.no

Pris per time for teknisk support: kr 1250,- eks MVA